Методичний вісник


    Методична робота в школі сконцентрована навколо  науково-методичної теми «Самовдосконалення та самореалізація вчителя й учня, розвиток творчої особистості, формування ключових компетенцій в умовах новітніх освітніх процесів», реалізації освітнього проекту «Освіта для стійкого розвитку» та проекту департаменту освіти «Екошкола», особливу увагу буде приділено роботі з обдарованими дітьми, з дітьми із особливими освітніми потребами, створюватимуться умови для самоосвіти вчителя, розкриттю його творчого потенціалу.

 

 В школі значна увага приділяється підвищенню якості методичної роботи, самоосвіті вчителів. Розширюється спектр діяльності методичної ради. Протягом року будуть розглядатися питання мотивації навчальної діяльності учнів, роботи з обдарованими дітьми, виховання здорового способу життя, розвитку учнівської творчості, розвитку вчительського потенціалу, системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами.

    Участь у методичній роботі стала професійним обов’язком кожного педагогічного працівника. Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями учнів. Важливе місце в цій роботі відведено предметним цикловим комісіям, які є структурним підрозділом внутрішкільної системи керування навчально-виховним процесом, що координує науково-методичну та організаційну роботу вчителів певного циклу.

   Шкільні предметні циклові комісії працюють над формуванням ключових компетентностей учителів :

-           застосовування інформаційних та комунікативних технології ;

-           розвитку творчості та винахідливості ;

-           застосовування знань  й технології на практиці ;

-           створення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

-           оволодіння навичками дослідницької роботи ;

-           створення максимально сприятливих умови для інтелектуального розвитку обдарованих учнів;

-           підвищення продуктивності уроку, зростання мотивації навчання.

 

     Систематична робота педагогічного колективу над удосконаленням своєї майстерності формує  учителя в новітніх освітніх процесах – гуманіста, дослідника, творця.